Tarix Podkastları

Qədim Trans-Atlantik Ticarəti üçün Kimyəvi Dəlillər

Qədim Trans-Atlantik Ticarəti üçün Kimyəvi Dəlillər


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Yadımdadır, bir neçə il əvvəl Misir mumiyalarında tapılan kokain izlərindən antik dövrlərdə trans-Atlantik ticarətinin kimyəvi sübutlarının olduğunu iddia edən bir kitab oxudum. Bunun hansı kitab olduğunu və ya hörmətli bir qaynaq və ya yalançı tarixi bir yalan olduğunu xatırlaya bilmirəm.

Belə bir təhlil aparan həqiqi bir elmi araşdırma varmı, yoxsa kütlələri aldatmaq üçün bir hack tərəfindən xəyal edilən başqa bir xəyaldır?


Məlum olur ki, kifayət qədər çox ov etsəniz, bunu əhatə edən bir vikipediya səhifəsinin bir parçası var.

İlk olaraq, bir nəfərin Misir mumiyasından saçlarında koka və nikotin izləri tapıldı. Heç kim heç vaxt koka tapıntılarını təkrarlamamışdı (çox cəhddən sonra), lakin bəzi insanlar başqa mumiyalarda nikotin izləri tapmışlar.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu nümunələrin heç biri tam nəzarət olunan nümunələr deyildi. Məsələn, sınaqdan keçirilmiş ilk mumiyanın şəxsiyyəti və qəbri yüz illər ərzində dəfələrlə talan edilmişdir. Hal -hazırda ümumi fikir birliyi, bu nəticələrin, dəqiq olarsa (böyük olarsa), ehtimal ki, nikotin üçün başqa bir yerli mənbəyi təmsil edir.

Əlbəttə ki, alternativ Şimali Amerika ilə Afrika arasında transatlantik səyahətlərin olduğunu iddia etmək olardı. Məsələ burasındadır ki, o dövrdə heç kimin bu qabiliyyətə malik heç bir naviqasiya texnologiyası yox idi (və demək olar ki, heç vaxt belə etməzdi) 3000 il). Transatlantik səyahət, kiminsə tapıb unuda biləcəyi bir bilik məsələsi deyil. Bütün qarşılıqlı əlaqəli texnologiya dəstini tələb edir.

Hələlik "maraqlı sirr" kateqoriyasına buraxardım. Yəqin ki, nəhayət başa düşüləcək.


Qədim Trans -Atlantik Ticarəti üçün Kimyəvi Dəlillər - Tarix

Roma yaxalı qullar, mərmər kabartması, Smyrna (indiki İzmir, Türkiyə), 200 -cü il, Ashmolean Muzeyinin izni ilə.

XVI əsrdə trans-Atlantik qul ticarəti inkişaf etməmişdən əvvəl bütün dünyada müxtəlif köləlik, köləlik və ya məcburi insan əməyi formaları mövcud idi. Tarixçi David Eltisin izah etdiyi kimi, "demək olar ki, bütün xalqlar tarixlərinin bir nöqtəsində həm kölə, həm də qul sahibi olmuşlar." Yenə də, Atlantik Dünyasında əvvəllər məcbur edilən əmək sistemləri, XVI-XIX əsrlərdə Yeni Dünya cəmiyyətlərini inkişaf etdirən və formalaşdıran trans-Atlantik çattel köləlik sistemindən miqyasına, hüquqi statusuna və irqi təriflərinə görə ümumiyyətlə fərqlənirdi.

Mansa Musa Kataloniya Atlası, İngilis Kitabxanasının icazəsi ilə 1375 -ci ildə Mallorca Abraham Cresques tərəfindən çəkilmişdir. Mansa Musa, 14 -cü əsrdə Mali İmperiyasının Afrika hökmdarı idi. Müsəlman olan Mansa Musa 1324 -cü ildə Məkkəyə həccə gedərkən, 60.000 kişi və 12.000 köləlik bir kortej gətirdiyi bildirilir.

QAR və MƏRKƏZİ AFRİKADA QULLUQ

Köləlik, Trans-Atlantik qul ticarətindən əvvəl və dövründə bir çox Qərbi və Mərkəzi Afrika cəmiyyətində hökm sürürdü. Müxtəlif Afrika imperiyaları, kiçik və ya orta ölçülü millətlər və ya qohumluq qrupları müxtəlif siyasi və iqtisadi səbəblərdən qarşıdurmaya girəndə, bir Afrika qrupundan olan şəxslər, onları kənar kimi gördükləri üçün mütəmadi olaraq digər qrupun əsirlərini əsarət altına alırdılar. Bu quldar cəmiyyətlərin hökmdarları, daha sonra iş əsirləri olaraq bu əsirlər üzərində qohumluq qrupunu və ya millətini genişləndirmək, mənəvi inanclara təsir etmək və yaymaq və ya potensial olaraq iqtisadi qazanc üçün ticarət etmək üçün güc tətbiq edə bilər. Yoruba və ya Mandinka kimi ortaq Afrika etnik kimlikləri bu kontekstdə təsirli olsa da, vahid qara irq kimliyi və ya fərdi azadlıqlar və əmək hüquqları anlayışı hələ mənalı deyildi.

Trans-Atlantik qul ticarəti inkişaf etməzdən əvvəl Orta əsr Afrikadakı əsas qul ticarət yollarının xəritəsi, 2012.

Qərb və Mərkəzi Afrika elitləri və quldarlıq cəmiyyətlərindən olan royalti, sərvət və statuslarını qorumaq və qorumaq üçün ailə üzvlərindən kölələrə qədər olan qohumluq qruplarına güvənirdilər. Qohumluq qruplarının hüquqlarına nəzarət edərək qərb və mərkəzi Afrika elitləri əməyinin məhsullarına sahib idilər. Bunun əksinə olaraq, trans-Atlantik ticarətindən əvvəl, Qərbi Avropa elitləri sərvətlərini təmin etmək üçün torpağa xüsusi mülkiyyət kimi sahib olmağı düşünürdülər. Bu elitlər, işçilərə mülk olaraq mülk olmaq əvəzinə, müxtəlif əmək sistemləri vasitəsi ilə öz torpaqlarında istehsal olunan məhsulların hüquqlarına sahib idilər. Bunun əksinə olaraq, qərb və mərkəzi Afrikanın kənd bölgələrində (sıx məskunlaşan və ya çay sahillərinin xaricində) torpaqlar ayrı -ayrı torpaq sahələrinə bölünmək əvəzinə əkin üçün açıq idi, buna görə də əməyin idarə edilməsi daha böyük prioritet idi. Hər iki regional sistemin son nəticəsi, elitlərin fəhlələrdən və torpaqdan becərilən məhsullardan əldə edilən gəliri idarə etməsi idi. Bu qazanc üzərində hüquqlarını təmin etmək üçün nəyə və ya kimə sahib olduqlarına dair fərqli vurğu, trans-Atlantik ticarətindən əvvəl bu bölgələrdə köləliyin rolunu formalaşdırdı.

Alimlər, Qərbi Afrikada bir çox siyasi cəhətdən mərkəzsiz və ya vətəndaşlığı olmayan cəmiyyətlərin olduğunu iddia edirlər. Belə cəmiyyətlərdə kənd və ya kəndlər konfederasiyası ən böyük siyasi birlik idi. Bu kəndlərdə bir sıra səlahiyyətli vəzifələr mövcud idi, lakin heç bir şəxs və ya qrup hökmdar və ya monarxiya mövqelərini iddia etmirdi. Tarixçi Walter Hawthorne görə, bu kontekstdə hökumət qrup konsensusu üzərində işləyirdi. Bundan əlavə, bu kiçik miqyaslı, mərkəzləşdirilməmiş cəmiyyətlərin bir çoxu köləlikdən imtina etdi.

XVI-XIX əsrlərdə avropalılarla trans-Atlantik qul ticarəti genişləndikcə, həm qul olmayan, həm də kölə olmayan Qərb və Mərkəzi Afrika cəmiyyətləri, kölə əməyinə daha çox tələbatın təzyiqini yaşadı. Daha sonra Yeni Dünyada inkişaf edən çattel köləliyindən fərqli olaraq, Qərbi və Mərkəzi Afrikada kölə olan bir insan daha çevik bir qohumluq qrupu sistemi içərisində yaşayırdı. Trans-Atlantik ticarətinin ömrü boyu azad olma şansı daha çox olmamışdan əvvəl bu bölgədə qul sayılan hər kəs, qanuni hüquqlar ümumiyyətlə irqi kateqoriyalarla müəyyən edilməmiş və kölə edilmiş bir insan həmişə bioloji ailə şəbəkələrindən və ya tanış ev mənzərələrindən ayrılmamışdır.

XVI -XIX əsrlərdə Atlantik Dünyası iqtisadiyyatının mərkəzi olaraq əkin əkinçiliyinin yüksəlməsi, ümumiyyətlə daha ifrat bir köləlik sisteminə səbəb oldu. bu sistemdə, insanlar əhəmiyyətli coğrafi məsafələrdə kütləvi şəkildə alınıb satılan daşınan əmtəə halına gəldi və onların statusu irqi sonsuzluq anlayışları ilə formalaşdırıla və nəsillərinə keçə bildi. Yeni Dünya əkinləri, ümumiyyətlə, əvvəlki əmək sistemlərinə nisbətən daha çox səy tələb edirdi ki, qul sahibləri rəqabətli trans-Atlantik bazarlarında mənfəət əldə edə bilsinlər.

Piramida, Meksika, Chiapasdakı qədim bir Maya şəhəri olan Yaxzhilan'daki xarabalıqlardır. Maya, e.ə. 1500-2000-ci illər. Maya sosial iyerarxiyasına piramidalar kimi strukturların inşasına kömək edən əsir və ya xərac işçiləri daxil idi.

AMERİKADA QULLUQ

Avropalı kəşfiyyatçıların gəlişindən əvvəlki əsrlərdə müxtəlif Amerika hindu qrupları geniş bir sosial quruluşda yaşayırdılar. Bu ictimai-siyasi quruluşların bir çoxu, ziddiyyət təşkil edən qruplar arasında əsirlərin əsarət altına alınmasına, bir imperiyanın sinif iyerarxiyası daxilində köləliyin tətbiq edilməsinə və ya bir liderə tabe olduğunu nümayiş etdirmək üçün mal və ya əmək haqqının məcburi ödənilməsinə əsaslanan müxtəlif köləlik formaları və ya məcburi əməkdən ibarət idi. . Bununla birlikdə, Qərbi və Mərkəzi Afrika köləliyi kimi, Amerika hindu köləliyi, daha sonra Yeni Dünyada inkişaf edəndən fərqli olaraq, ümumiyyətlə daha maye bir qohumluq sistemi içərisində fəaliyyət göstərirdi.

Nəticədə, zülmkar və istismarçı əmək sistemi kimi köləlik təcrübəsi həm Qərbi Afrikada, həm də Amerikada avropalıların təsirindən xeyli əvvəl yayılmışdı. Yenə də, köləliyin sosial, siyasi və iqtisadi məqsədlərini və miqyasını təyin edən amillər, Avropanın genişlənməsi ilə başladığı trans-Atlantik qul ticarəti və Amerika əkinçilik əkinçiliyinin artması ilə əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdi, genişləndi və gücləndi. Bu səbəblərdən, trans-Atlantik ticarətindən əvvəl Afrika və Amerika hindu köləliyi, sonradan Atlantik Dünyasında inkişaf edəcək şattel köləlik sistemlərindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirdi.

Körpəni anasına təqdim edən Yunan qul, vaza, Eretria, Qədim Yunanıstan, 470-460-cı illər, Milli Arxeologiya Muzeyinin icazəsi ilə.

İngiltərədəki feodallar, Avqust ayı üçün bir təqvim səhifəsində, Kraliça Məryəmin Psalteri, ca. 1310, İngilis Kitabxanası Əlyazmalarının Onlayn Kataloqu tərəfindən verilmişdir.

QARB AVROPADA QULLUQUN QAYDASI

Atlantik Dünyasının digər bölgələrindən fərqli olaraq, trans-Atlantik qul ticarətindən əvvəlki əsrlərdə Qərbi Avropada köləlik hökm sürmürdü. Əksinə, əmək müqavilələri, məhkum edilmiş əmək və təhkimçilik hökm sürürdü. Bu həmişə belə olmayıb. Roma İmperiyası dövründə və orta əsrlərin əvvəllərində bu yarımadanın hər bir bölgəsində köləliyə çevrilmiş avropalılara rast gəlinirdi. Roma İmperiyası dağıldıqdan sonra (miladi 400 -cü ildən başlayaraq Şimali Avropada), fərdi avropalıların şatel mülkü olaraq digər avropalılara sahib olma təcrübəsi azalmağa başladı.

Sonrakı hissələrdə təsvir edildiyi kimi, bu azalma Qərbi Avropadakı bənzərsiz dini, coğrafi və siyasi şərtlər səbəbindən baş verdi. 1200 -cü ilə qədər şattel köləliyi Avropanın şimal -qərbində yox oldu. Aralıq dənizi sahili boyunca cənubi avropalılar Şərqi Avropa, Asiya, Yaxın Şərq və Afrikanın müxtəlif yerlərindən qul almağa davam etdilər. Məsələn, Lissabonda 1460 -cı illərdə Afrika kölələri əhalinin onda bir hissəsini təşkil edirdi. Ümumiyyətlə, cənubi Avropaya qul ticarəti, Yeni Dünyada daha sonra inkişaf edənlərə nisbətən nisbətən az idi.

Roma İmperatorluğunun süqutundan sonra Qərbi Avropa elitləri mal yığmaq üçün köləlik yolu ilə işçilərə nəzarət etməkdən daha çox torpağı və sahib olduqları torpaqda istehsal olunan malları əldə etməyə və nəzarət etməyə başladılar. Köləliyi əvəz etməyə başlayan Avropa əmək sistemləri, müasir sərbəst əməklə qarışdırılmamalıdır, lakin serfdom, məhkum edilmiş əmək və müqavilə sistemləri işçilərə qullara verilməyən hüquqlara giriş imkanı vermişdir. Məsələn, Avropa serfləri bir malikanənin ağası üçün çalışmaq məcburiyyətində idilər, amma bunun müqabilində lord, serflərin öz dolanışıqları üçün əkin edə biləcəkləri torpaq və torpaq təmin etdi. Serflər işlədikləri torpağa sahib olmadıqları halda, buradan qullar kimi satıla bilməzdi. Bunun əvəzinə, serflər hal -hazırda malikanəyə sahib olan hansına bağlı idilər. XIV -XV əsrlərdə Qərbi Avropada əhalinin dəyişməsi və Qara Ölümdən qaynaqlanan iqtisadi dəyişikliklər səbəbiylə serfdom azaldı. Müqaviləli işçilərin işə götürülməsi Qərbi Avropadakı torpaq sahibləri üçün daha gəlirli oldu və nəticədə, Avropa işçiləri öz əməyi və hərəkətliliyi üzərində daha çox nəzarət əldə etdilər.


Transatlantik köləlik Amerikaya yoluxucu xəstəliklər gətirdi

Meksikada üç Afrikalı kölənin qalıqlarında tapılan viral və bakterial DNT, transatlantik qul ticarətinin Amerika qitəsinə yeni yoluxucu xəstəliklər gətirdiyini irəli sürür.

Almaniyada Max Planck İnsan Tarixi Elmləri İnstitutundan Rodrigo Barquera deyir ki, bu kəşfiyyat, 1500-1800 -cü illər arasında koloniya dövründə xəstəliklərin yayılmasına kölə ticarətinin təsirini göstərir.

Barquera və həmkarları, ilk olaraq 1990 -cı illərin əvvəllərində, indiki Mexiko şəhərindəki San José de los Naturales Kral Xəstəxanasının yaxınlığında aşkar edilən kütləvi məzarlığa basdırılan insanların qalıqlarını təhlil etdilər. Qalıqların DNT və kimyəvi analizi, fərdlərdən üçünün yerli Amerikalılardan çox Afrika mənşəli olduğunu və kişilər olduğunu göstərdi.

Reklam

Skeletlərinin karbonla əlaqələndirilməsi, Meksikada koloniya dövrünün başlamasından qısa müddət sonra öldüklərini ortaya çıxardı və bu dövrdə Afrikalıların bölgəyə gəlməsinin əsas yolu köləlik olduqlarını irəli sürdü. Sümüklərində sıx əmək və ağır əl işi ilə uyğun gələn skelet dəyişiklikləri, güllə yaraları və qidalanma əlamətləri aşkar edilmişdir.

Tədqiqatçılar hər üç şəxsin dişlərindən viral və bakterial DNT çıxara bildilər. Hepatit B virusundan (HBV) və sifilisə bənzəyən və müstəmləkə dövründə Meksikada yaygın olan yaws adlı bir xəstəlikdən məsul olan bakteriyalardan DNT aşkar etdilər.

Daha ətraflı: İmperatorluqlar və kölə ticarəti genlərimizdə iz buraxdı

Barquera deyir: "Bu qədər əhəmiyyətli patogenlərdən genomların bərpasını gözləmirdik". "Bunlar, HBV və yaws -ın indiyə qədər müəyyən edildiyi Amerikadakı ən erkən insan qalıqlarıdır ki, kölə ticarətinin bu xəstəlikləri Latın Amerikasına çox erkən müstəmləkə dövrünə gətirdiyini irəli sürür."

Bu patogenlərdən alınan DNA ardıcıllığı, Qərbi Afrikanın indiki populyasiyalarında dolaşan suşlarla yaxın əlaqələrini ortaya qoydu və bu, üç şəxsin Meksikaya zorla gətirilmədən əvvəl xəstəliklərə yoluxduğunu göstərir.

Barquera deyir: "Yalnız bu iki patogenə dair sübutlar tapdıq, amma ola bilsin ki, sarı qızdırma kimi digər bakteriyalar, parazitlər və viruslar bu yolla gətirildi".

London Universiteti Kollecindən Lucy van Dorp, bu tapıntıların, malyariyanın Amerikaya müstəmləkəçilik dövründə yayıldığını düşündürən əvvəlki sübutlarla uyğun olduğunu söyləyir.

"Bu əsər, insanların qlobal hərəkətlərinin, vasitəçi olsa da, dünyanın digər bölgələrinə yoluxucu xəstəliklərin yayılmasında həqiqətən böyük rol oynadığına dair başqa bir nümunə verir" deyir.


Professor deyir ki, genetik məlumatlar qədim trans-Atlantik miqrasiyasını dəstəkləmir

Bu Amerika xəritəsi qədim Yerli Amerikalıların genetikasını qeyd edir və bunların hamısının Avropa və Yaxın Şərqdən deyil, Sibirdən səyahət edən atalarından gəldiyini göstərmək üçündür.

Bir neçə son nəşr və sənədli film, qədim Avropalıların və ya qədim israillilərin tez-tez "Buz Dövrü Kolumbu" adlandırılan Yerli Amerikalıların əhalisinə töhfə verdiyini ifadə edə biləcək qədim trans-Atlantik köçü haqqında fərziyyə irəli sürdü.

Bununla birlikdə, Kanzas Universitetinin antropologiya kafedrasının dosenti Jennifer Raff, elm adamlarının tapdıqları mitokondrial və genomik məlumatların bu qədər erkən miqrant dalğasını dəstəkləmədiyini söylədi.

PaleoAmerica jurnalında son məqalənin baş müəllifi Raff, "Bu fərziyyə yalnız arxeoloji cəmiyyətin çox az bir hissəsinə aiddir, lakin buna baxmayaraq Amerika arxeologiyasına təsadüfi maraq göstərən insanların diqqətini çəkir" dedi. məsələ. "Əlimizdə olan genetik nəticələri ümumiləşdirdiyimizdə, bu hipotezləşdirilmiş trans-Atlantik miqrasiyalarına uyğun heç bir şey tapmırıq."

Ostin Texas Universitetinin antropologiya kafedrasının dosenti Raff və həmmüəllif Deborah Bolnick, bu fərziyyələri qədim və indiki Yerli Amerikalıların mövcud genetik dəlilləri işığında qiymətləndirən məqaləni dərc etdilər. Bu günə qədər əldə etdikləri genetik məlumatların elm adamlarının yalnız Sibirdən Amerikaya köçünü dəstəklədiyi və qədim israillilərdən və ya indiki Avropanın sakinlərindən əvvəlki köçlərə dair sübutlar göstərmədiyi qənaətinə gəldilər. Raff, önümüzdəki bir ay ərzində jurnal məqaləsinin açıq şəkildə ictimaiyyətə təqdim ediləcəyini söylədi.

Solutre hipotezi olaraq bilinən bir trans-Atlantik miqrasiyası üçün son bir arqumentin genetik parçası, Yerli Amerika populyasiyalarında mitokondriyal haploqrup X2a'nın varlığının Avropadan və ya Yaxın Şərqdən Şimali Amerikaya qədim gen axını üçün dəlil olduğunu iddia etdi. Hipotez, təxminən 13.000 il əvvələ aid olan Şimali Amerika Clovis mədəniyyətinin, təxminən 23.000 il əvvələ aid olan Cənub -Qərbi Avropanın Solutrean mədəniyyətindən qaynaqlandığını irəli sürdü.

Bununla birlikdə, Raff və Bolnick, ilk yerli Amerikalıların son genetik araşdırmalarını təhlil edərkən, mümkün olan erkən trans-Atlantik köçünə uyğun bir şey tapmadıqlarını söylədi. Məsələn, 1996-cı ildə Vaşinqton əyalətində tapılan 8500 yaşındakı Kennewick Man-dan olan tam genomun son nəşri, onun X2a haplogroupuna aid olduğunu, lakin genomunun qalan hissəsi boyunca son Avropa əcdadlarına dair heç bir işarəyə malik olmadığını göstərdi. KU-nun Bioloji Antropologiya Laboratoriyasının rəhbəri və antropologiya professoru Michael Crawford, bu genetik layihənin həmmüəllifidir.

Raff, Kennewick Man'ın Qərb Sahilində olmasının əhəmiyyətli olduğunu söylədi, çünki X2a -nın ən qədim və ən qədim soyunu, coğrafi bir bölgədə, Beringia olaraq bilinən quru körpüsü üzərindən Sibirdən köçə daha uyğun bir coğrafi bölgədə tapdı. Alyaska ilə Sibir arasında, Atlantik üzərindən köçdən daha çox. Genomunun sıralanmasından əvvəl, Kennewick Man, Sibirdən olmayan ata-babalarını dəstəkləmək üçün bir arqument olaraq istifadə edilmişdi, çünki kəllə sümüyü sonrakı Yerli Amerikalılardan fərqli görünürdü. Lakin onun və fərqli kəllə formalı digər qədim Amerikalıların genomu bunun doğru olmadığını göstərdi.

"İndiyə qədər qədim Yerli Amerikalıların tam genomuna baxdığınızda, qədim Avropa atalarına dair heç bir dəlil görmürük" dedi.

Erkən trans-Atlantik miqrasiyasının tərəfdarları, adətən, Clovis xalqının-qədim Yerli Amerikalıların-Avropadakı Solutrealı ilk ovçu-toplayıcı insanları ilə istifadə etdikləri alətlərin oxşarlığına işarə edirlər.

Bununla birlikdə, əksər antropoloqlar və arxeoloqlar təsadüf hesab edirlər, xüsusən də genetik sübutlar erkən trans-Atlantik miqrasiyasını dəstəkləmir.

Raff, Amerikanın əhalisini dəqiq araşdırmağın vacib olduğunu söylədi, xüsusən də Amerika tarixində bir çox dəfə yerli Amerikalılara Avropanın təsiri ideyasını dəstəkləyənlər bunu qəbilə suverenliyindən və mədəni nailiyyətlərindən əl çəkmək üçün istifadə etdikləri üçün.

"Bu, yalnız pis bir elm olduğu üçün deyil, həm də müasir Yerli Amerikalıları tarixlərindən ayırmağa çalışdığı üçün həqiqətən narahatdır" dedi Raff. "Solutre hipotezinin müəlliflərinin bu şəkildə düşündüyünə inanmasam da, yerli amerikalıları atalarından ayırmaq üçün atılan addımın başqa bir tərəfidir."


Nəticələr

Ritual paketindən iki artefakt nümunəsi götürdük (i): tülkü burunlu kisənin içi yapışan zibildən kiçik bir nümunə çıxarmaq üçün yumşaq bir şəkildə cızıldı.ii) arxeoloji bitki kök toxumasının daha böyük hissəsindən səthi bir hissə toplandı. Tülkü burun kisəsindən çıxarılan bir çox psixotrop birləşmə aşkar edərək, psixoaktiv xüsusiyyətlərinə görə yeyilən bir çox bitkinin olduğunu göstərir. Xüsusilə, çanta xromatogramları ən azı beş psixotrop birləşmənin varlığını göstərdi: kokain, benzoilecgonine (BZE), harmin, bufotenin, dimetiltryptamin (DMT) və ehtimal ki psilosinlə əlaqəli bir zirvə (Şəkil 3).

LC-MS/MS, kokain, BZE, harmin, bufotenin, DMT və potensial olaraq psilosinə uyğun gələn zirvəni göstərən tülkü burun torbasından əldə edilir.

Arxeoloji bitki gövdəsinə gəldikdə, xromatoqramda kokain, BZE və bufotenin varlığına uyğun zirvələr göstərildi (Şəkil 4). Burada düşünülən müasir bitkilərdən heç biri bu üç maddəni bir arada ehtiva etmir və bu üç birləşməni bir arada ehtiva edən heç bir növdən xəbərimiz yoxdur. Bu səbəbdən bu kimyəvi birləşmələrin bəziləri və bəlkə də hamısı ekzogen ola bilər. Kimyəvi analizin dağıdıcı olması səbəbindən, arxeoloji bitkinin yalnız çox kiçik bir səth nümunəsini topladıq. Buna görə test edilən nümunə, bitkinin biogenik siqnalını deyil, bitki səthinin təmasda olduğu maddələrin kimyasını əks etdirə bilər. İki şərh bu anomaliyanı izah edə bilər (i): bu birləşmələrdən bəziləri ipdəki arxeoloji bitki üçün biogenikdir və ya (ii) bütün birləşmələrin ekzogen olduğu.

LC-MS/MS, kokain, BZE və bufotenin olduğunu göstərən daha böyük bitki toxuması parçasından qaynaqlanır.


Əlaqəli məqalələr

Arxeoloqlar Kral Herodun bir bonsai bağı olduğunu kəşf etdilər

Arxeoloqlar dünyanın ən qədim şəklini tapdılar. Bir donuzdur

Qurtları qurdlarla bölüşmək insanın ən yaxın dostunu yarada bilər

Alimlər tariximizdəki boşluqları doldurmaqda çox yanılmışlar

Amurru da, Hititlərin qədim imperiyaları, qədim Misir, Ugarit və daha çoxu ilə birlikdə, eramızdan əvvəl 1200 -cü ildə partlayış nəticəsində məhv edildi.

Ticarət modelini dəyişdirmək üçün dağılmadan əvvəl Ugaritdə nə baş verdi, əgər bu həqiqətən də baş veribsə? Bilmirik & rsquot. Eramızdan əvvəl 13 -cü əsrin əvvəllərində və sonlarında, gəmiləri Yunanıstana gətirən ticarət mərkəzləri arasındakı qarşılıqlı əlaqə modellərində böyük bir dəyişiklik baş vermiş olmalıdır. Bu nəticə olduqca gözlənilməz oldu & rdquo, Heidelberg Universitetindən Prof. Joseph Joseph Maran deyir.

Çökmədən əvvəl əhəmiyyət qazanan lövbərlərdən biri, müasir Hayfa şəhərinin ətəyində yerləşən Tell Abu-Hawam idi. Əbu-Havam, İsraildə tapılan ən məşhur Miken saxsılarından ibarətdir. Bu da Ege ilə çökmədən əvvəl əhəmiyyətli ticarət hipotezini gücləndirir.

Tiryns Maria Kostoula

Tel Əviv Universitetindən keramika mütəxəssisi Dr. Paula Waiman-Barak, Tunc Dövrünün Mycenae mənşəli olduğu Tell Abu-Hawam'da tapılan küplərin olduğunu təsdiqləyir.

Başqa bir sübut, eramızdan əvvəl 14 -cü əsrə aid olan və Tiryns tapıntıları ilə müasir olan Uluburun gəmisinin batmasıdır. 1982 -ci ildə Türkiyənin cənub sahillərində tapılan gəmidə 149 Kənan kavanozu və digər şeylər arasında Kənan daşları vardı. Kavanozların bəzilərində şərabda və müalicəvi məqsədlər üçün qoruyucu maddə kimi istifadə olunan terebinth ağacının qatranı vardı. Gəminin hara getdiyi bəlli deyil, ancaq qədim Yunanıstan ilə Amurru krallığı arasında əhəmiyyətli ticarətin mövcudluğunu dəstəkləyir.

Əlavə dəstək olaraq, arxeoloqlar Tell Abu-Hawamda eramızdan əvvəl 14-14-cü əsrlərə aid xarici saxsı qablar tapdılar. İndi Tiryns -də bildirilən Kənan küplərindən bəziləri, Hayfa, Jezreel Vadisi, Akko (Acre), Tire və Şimali Livandan qaynaqlanmış ola bilər, İngiltərənin Sheffield Universitetindən Peter Day və Afinadakı Demokritos Milli Elmi Tədqiqat Mərkəzindən yazılar.

İşğal və ya ticarət

Bəziləri, İsrailin şimal sahilindəki qədim şəhərlərdə tapılan Miken saxsı qablarının əsl Miken varlığını müdafiə etdiyini iddia edirlər. Waiman-Barak dulusçuluğun işğalın deyil, ticarətin sübutu olduğunu düşünür.

Tirynsdən Kənan kavanozunun nazik bir hissəsinin fotomikroqrafı. Mineral və qaya parçaları, Haifa Körfəzi və ya Aşağı İzreel Vadisi ərazisində edildiyini göstərir. Peter M. Günü

Levantin Sahili boyunca tapılan Miken keramika əslində o dövrün aktiv dəniz əlaqələrinin nəticəsidir. Mikenalıların və muzdluların mütəşəkkil bir gəlişini düşünməli deyilik.

Ugarit, Tunc Çağı dövründə əsas ticarət mərkəzi olan Kipr adasının şimal -şərq ucunda yerləşirdi. O dövrdə beynəlxalq ticarətdəki Ugarit və rsquos statusunu təsdiqləmək, Ugarit taciri Sinaranunun gəmiləri Kritdən qayıtdıqda krala idxal vergisi ödəmədiyini bildirən bir məktubdur. & ldquoBu gündən etibarən Ugarit kralı Niqmepa oğlu Ammistamru, Siginu oğlu Sinaranunu və hellip Onun taxılını, pivəsini, zeytun yağını təslim etməyəcəyi saraya azad edir. Onun gəmisi Kritdən gəldikdə azaddır. & Rdquo & ndash Ras Shamra tabletləri 16.238+254 Aydındır ki, çox zənginlər üçün vergi güzəştlərinə tətbiq olunan günəş altında yeni bir şey yoxdur.

Ancaq bütün maddi sərvətlərinə baxmayaraq, Ugarit əvvəldən axıra qədər vassal bir krallıq idi. Tarixdən əvvəl Misir imperiyasının ən şimal forpostu oldu. Daha sonra, eramızdan əvvəl XIV əsrdə, Anadoluda yerləşən Hitit İmperatorluğunun tərkibinə daxil edilmişdir. Sonra, eramızdan əvvəl 12 -ci əsrin sonlarında, bütün bölgə çaxnaşmaya uğradı. Misir, Hititlər və başqalarının güclü imperiyaları partladı və sözdə Dəniz Xalqları deyilən boşluğa üzdü.

Egey dənizinin bir yerindən gələnlər Misiri işğal etməyə çalışdılar, lakin başqa yerlərə girə bilmədilər. Türkiyənin cənubundakı bədbəxt Hititlər, varsal Uqarit qoşunlarını və donanmasını geri alaraq şəhəri həssas hala gətirdi.

Orada müdafiəsiz oturduqda, təxminən eramızdan əvvəl 1200 -cü ildə tamamilə məhv edildi.

Peter M. Günü, Hayfa bölgəsində (e.ə. 1230–1180) Tiryns -dən təklif olunan Kənan küpə parçasının parçası.

Bununla birlikdə, Tiryns qrupu və rsquos təhlilləri, bu kataklizmdən bir nəsil əvvəl Ugarit bölgəsində istehsal olunan nəqliyyat konteynerlərinin dövriyyəsinin Egeydə daha nadir hala gəldiyini göstərir.

Səbəb Anadoluda yerləşən Hititlərlə Mesopotamiyada yerləşən Asurlular arasındakı əlaqədə və rəqabətdə ola bilər. Hititlər bir -birləri ilə ticarət etdilər, görünür, Asurlulardan yazmağı öyrənmişlər və heç olmasa döyüşmüşlər.

Hitit imperiyası yoluna təxminən 3700 il əvvəl başlamış və çiçəkləndiyi dövrdə bütün Anadolunu, şimal Levant və Yuxarı Mesopotamiyanın bir hissəsini əhatə etmişdir. Assuriya imperiyası daha qədim idi və Mesopotamiyada Hititlərin şərqində yerləşirdi.

& ldquoDövlət sənədləri sübut edir ki, Xetlilər Miken və Assuriya arasında ticarətin qarşısını almaq üçün Şimali Levant (Amurru Krallığı) hökmdarlarını Ege dənizindən gəmilər üçün limanlarına çıxışı geri çəkməyə çağırmışlar. & rdquo Day deyir. Ancaq bəlkə də bu & ldquoembargo & rdquo, Ugaritin həyat qanına: işinə baha başa gəldi.


Hollandiya Köləliyinin Ölçüsü və Kölə Ticarətinin Həcmi

Şirkət və ümumi Hollandiya qullarının sayı və illik qul ticarətinin müşayiət olunan həcmi böyük dəyişkənliyə məruz qaldı və ildən -ilə çox dəyişdi. Qıtlıq, müharibələr, epidemiyalar və təbii fəlakətlər, yüksək ölüm nisbətləri, öz-özünə çoxalma və ya kreolizasiyanın aşağı səviyyəsi, manumission və geniş yayılma səbəbiylə artıq əriməyə meyilli olan yerli qul əhalisi arasında dağıntılara səbəb ola bilər. Bir çox alimlərin qeyd etdiyi kimi, uzun müddətli demoqrafik balanssızlıq səbəbindən kölə ticarəti olmadan köləlik olmaz. Cənub -Şərqi Asiyadakı şirkət yaşayış məntəqələrinin əksəriyyətində ölüm nisbətləri Cape və daha da yüksək dərəcədə Cənubi Asiyaya nisbətən daha yüksək idi. [80]

Ambonda amansız müharibələr (1618, 1625, 1636–37, 1641–46, 1650–56, 1658–61, 1680–81) və təkrarlanan malyariya epidemiyaları (1633–34, 1651, 1656–58, 1666, 1671–72) , 1677–78, 1682–84, 1689–91) hərdən kölələr də daxil olmaqla əhalinin bütün qruplarını viran qoyurdu. Alfurese “headhunters ” tərəfindən Ceram -ın cənub -qərbində davam edən basqınlar, xaricə köç və böyük bir zəlzələnin ardından gelgit dalğası (1674) mövcud demoqrafik problemləri daha da ağırlaşdırdı. 1643 ilə 1671 arasında Ambon (Hitu, Larike, Hitu Tenggara və Leitimor), Kirayə Adaları (Haruku, Saparua və Nusalaut), Qərbi Adalar (Ambelau, Buru, Boano, Manipa və Kelang) və cənub -qərb əhalisi. Ceram, təxminən 30.000 və ya 37% azaldı, 1691 -ci ilə qədər orta dərəcədə yaxşılaşdı (hər il təxminən 1% artım) və sonrakı dövrdə (1692-1708) sabitləşdi. [81]

Banda, orijinal əhali sürgün edildi, qovuldu, acından öldü və ya şirkət tərəfindən 1621 -ci ildə qırıldı və kölə əməyindən istifadə edən Holland kolonistləri və ya perkeniers ilə əvəz edildi. Ən pis malyariya epidemiyası ümumiyyətlə vulkan püskürmələrini izlədi. 1638 -ci ildə təkcə Neira şəhərində 375 nəfər öldü. 1678 -ci ildə Hollandiyanın Banda hökumətində 376 adam öldü. 1693 -cü ildə hindistan cevizi bağlarında və ya perkenlərdə çoxlu qullar da daxil olmaqla 771 nəfər öldü. 1702 -ci ildə 351 sərbəst burgher kölə öldü və sonradan 356 -nın yerinə İndoneziyanın şərqindən gətirilməli oldu. [82]

Seylonun cənub -qərbində daxili Kandy krallığı (1670–75) və təkrarlanan quraqlıq və ya daşqınlar (1659, 1661, 1664, 1669 və 1673) ilə aralıq müharibə və düşmənçilik baş verdi və bütün adada aclıq və xəstəlik yayıldı. Məsələn, 1661 -ci ildə 400 köhnə və demək olar ki, köhnəlmiş insanlar da daxil olmaqla 900 kölə öldü. ” 1669 -cu ildə Kolombo torpaqlarında çox sayda insan ölürdü. Yerli şirkət xəstəxanalarında müalicə olunan 100 Hollandiyalı və 800 qulun vəziyyəti daha yaxşı deyildi, çünki bu obyektlər çox vaxt virtual ölüm tələləri idi. [83]

Batavia və ətrafı, Cavan dövlətləri Mataram (1628–29, 1677–81) və Bantam (1619, 1633–39, 1656–59, 1680–83) və getdikcə daha təhlükəli xəstəliklərə (xüsusilə malyariya) aid bir neçə müharibənin səhnəsi idi. ) yerli mühitdəki təbii və insan səbəbli dəyişikliklər səbəbiylə. Məsələn, 1676 ilə 1677 -ci illər arasında, Mataramın iştirakı ilə gedən döyüşlər zamanı Batavia içərisində qul əhalisi 17.279 -dan 15.776 -ya düşdü. 1688-1690 -cı illər arasında xəstəliklər şəhər daxilindəki qulların sayını (Zuidervoorstad istisna olmaqla) 12125 -dən 11172 -ə endirdi. Yalnız 1688 -ci ilin avqust və sentyabr aylarında Bataviyada 1000 -dən çox insan “ ” qızılca və çiçək xəstəliyi səbəbiylə Batavia'da öldü. ” hava dövranı olmayan otaqlarda ev qullarını yerləşdirir. [84]

Gözlənilməz ölüm hallarına yol verməyən şirkət qullarının sayı ümumiyyətlə nisbətən sabit idi. Ancaq bəzən siyasət qərarları nəticəsində köklü dəyişikliklər baş verə bilər. Yerli istehkamların tamamlanmasının ardından, 1664 ilə 1671 arasında Batavia'daki şirkət kölələrinin sayı üçdə bir azalaraq 1,519-dan 1008-ə endirildi. Kəsilmələr çox dərin idi və şirkət sonradan özəl şəxslərdən 500 kölə işə götürmək məcburiyyətində qaldı. Xərcləri azaltmaq üçün 1678 -ci ilin yanvarında yüksək hökumət daha çox şirkət qulunu işə götürməyə qərar verdi. [85]

Bir sıra büdcə tədbirləri çərçivəsində Seylonda şirkət kölələrinin sayının azaldılması qərarı daha qalıcı idi. 1677 ilə 1679 arasında, Seylon'daki şirkət kölələrinin sayı, demək olar ki, yarı yarıya azaldı, sırasıyla 3.932 -dən təxminən 2.000 -ə. Bəzi köhnə qullar ödəniş əleyhinə işlə təmin edildi, qalanları isə Bataviya və Malakkaya göndərildi. Hətta Kolomboda da şirkət sonradan Seylon istehkamlarının möhkəmləndirilməsinə kömək etmək üçün Hindistanın cənub -şərqindən 500 xristian Paravası işə götürmək məcburiyyətində qaldı. [86]

Şirkətin qul məmurları və məmurları fərdi şəxslər olaraq nisbətən sabit olsa da, şirkətin yurisdiksiyasında olan Avropa və Asiya subyektlərinin on yeddinci və on səkkizinci əsrin əvvəllərində fərqli bir dünyəvi yüksəliş tendensiyası nümayiş etdirdi. Only in the late eighteenth century did the number of slaves in Dutch “conquests” drop dramatically along with the declining fortunes of the VOC.

A sample from the late seventeenth century provides some valuable insights into the number of company and total Dutch slaves and the accompanying volume of the annual slave trades. The numbers presented here are, to borrow a phrase from Ralph Austen, in the form of a “tentative census.”[87] Future archival research will refine the estimates for various VOC settlements. In 1688, there were about 4,000 company slaves and perhaps 66,000 total Dutch slaves in the various settlements spread out across the Indian Ocean basin (see Table 4 ). Not surprisingly, the two most important VOC settlements, Ceylon (1,500) and Batavia (1,400), accounted for the bulk of the 4,000 company slaves, with the Cape of Good Hope (382), Banda (166), Malacca (161), and Makassar (112) as important secondary centers of forced labor. Batavia (26,000) and Ambon (10,500) made up over half of the total of 66,000 Dutch slaves, with Ceylon (4,000), Banda (3,700), Malacca (1,800), and Makassar (1,500) as significant second-rank slaveholding societies. The number of slaves in South Asia was much smaller than in Southeast Asia and greater South Africa due to the ability to compel “free” populations to perform labor services as part of their caste obligations or to demand extraordinary services from resident foreign communities.

To replenish or increase these numbers, 200–400 company slaves and 3,730–6,430 total Dutch slaves had to be imported each year. Assuming average mortality rates en route of circa 20% on slaving voyages, 240–480 company and 4,476–7,716 total Dutch slaves were exported annually from their respective catchment area.[88]

To place these numbers in a comparative global perspective, 9,500 slaves were exported each year in the trans-Saharan slave trade in the seventeenth century 3,000 slaves were shipped annually from the Swahili and Red Sea coasts during the same time period. In addition, 29,124 slaves were exported each year in the Atlantic slave trade during the last quarter of the seventeenth century, 2,888 of which transported by the Dutch West India Company. The exact volume of the Crimean Tatar trade in Polish and Russian slaves is impossible to gauge, though one (inflated) estimate suggests that in the seventeenth century Poland lost an average of 20,000 captives yearly. In the period 1607–17 the Tatars may have seized 100,000 Russians and in the next 30 years another 100,000.[89] The volume of the total Dutch Indian Ocean slave trade was therefore 15–30% of the Atlantic slave trade, slightly smaller than the trans-Saharan slave trade, and one-and-a-half to three times the size of the Swahili and Red Sea coast and the Dutch West India Company slave trades.


Plenty of psychoactive substances

While the bundle contained some dried plant remains, Capriles and his international research team weren’t able to determine their identity with certainty. Still, wondering what other plants the shaman once stored in his bag, the researchers tested the chemical signature from the inside of the fox-snout pouch against those of a variety of plants.

It turns out the pouch once contained a number of psychoactive substances. The analysis revealed traces of bufotenine, benzoylecgonine (BZE) and cocaine (likely from coca leaf), dimethyltryptamine (DMT), harmine, and possibly psilocin, a chemical component of psychedelic mushrooms.

The pouch’s owner was either well-traveled or connected to a vast trade network, as not all of the plants once present in the pouch are native to southwestern Bolivia. Harmine is abundant in the yage plant, which comes from tropical parts of northern South America, hundreds of miles away. And the team thinks the DMT may have been from chacruna, a plant from the Amazonian lowlands. “This person was moving very large distances or had access to people who were,” says Capriles.

The suspected shaman also had access to powerful psychedelic experiences, likely thanks to a combination of harmine and DMT. Harmine-containing yage is the primary ingredient in modern-day ayahuasca, and is often combined with DMT-containing chacruna. Together, the substances interact to cause powerful hallucinations along with nausea and vomiting.


Seeing Through the History of Ancient Roman Glass

Glass was a valuable and highly prized commodity within the Roman Empire, ancient China, and along the trade routes known collectively as the Silk Road. And yet archaeologists and scientists have been unable to come to a consensus on the origins and techniques for making various types of luxury glassware cherished during the Roman imperial period. Of particular interest is the location of workshops which created the crystal clear glass referred to as “Alexandrian glass.” Emerging technologies used for chemical and isotopic analysis combined with new archaeological discoveries are uncovering the sources, craftsmanship, and long-distance trade of this delicate commodity.

Ancient glass production required the heating of sand and lime with a flux (a substance which lowers the high melting point of the silica in the sand) in a kiln. Until the 9th century CE, this was usually a type of soda ash called natron. The technology has been around since the third millennium BCE within the ancient Levant (the area of modern Iraq and northern Syria, specifically at the Syrian site of Tell Brak) however, there remains many mysteries surrounding its primary production location. Although there is debate about the origins of the material, Mesopotamian artisans likely first crafted glass in order to make beads, glaze jewelry, and produce other small objects. By 1550 BCE, archaeological evidence surfaces for Egyptian glassworkers producing similar glass objects which would come to be particularly prized by pharaohs. Many of these vessels were a cobalt blue in imitation of stones such as lapis lazuli. Transparent glass was also a source of beauty and utility, being used for cosmetics bottles and decorative containers such as fruit bowls, but also used in ancient optics experiments and mechanical devices.

Back in 2005, archaeologists Thilo Rehren and Edgar B. Pusch, discovered a large number of artifacts with predominantly red-colored glass (a hue produced using copper) in them at a site on the Egypt’s Nile Delta called Qantir-Piramesses dating to 1250 BCE. The artifacts pointed to the fact that glass workers in the large, factory-like space would first heat raw materials within recycled beer jars. Next, the glass was colored and finally heated inside the crucibles in order to create round ingots.

These glass ingots could then be shipped elsewhere and later be turned into a litany of various glass containers, mosaic tiles, or window panes by glassblowers. The translucent “Alexandrian glass” mentioned in a Roman inscription describing prices for goods and services called the Price Edict of Diocletian (301 CE) notes this clear glass was the most expensive of the types listed. While some modern scholars have long believed “Alexandrian glass” was shorthand for all clear glass, scientists are now discovering through new processes of analysis connected to the isotopes found in sand that it is likely tied directly to the Egyptian city of Alexandria itself.

The use of isotope analysis is now allowing for new insights into this distinct, transparent type of glass with antimony added. Geoscientists from Aarhus University led by Gry Hoffmann Barfod and archaeologists from University College London and the Institute of Classical Archaeology in Münster recently published findings using ancient glass from the northern Jordanian site of Gerasa. The study indicates the utility of using the element hafnium (Hf) in tracing the provenance of ancient glass in order to isolate where it originally came from.

The isotopic analysis of the Gerasan glass allowed the scientists to pinpoint and separate out glass made in Egypt from that made in the Levant, and, in particular, to identify and document the production of antimony (Sb) — i.e. transparent — Roman glass to the area of Egypt. Manganese and antimony are the two elements that were regularly used in glass production in order to decolorize it. As the study concludes, the Nile and Atbara rivers brought minerals to the Nile Delta from Ethiopia, which controls the Neodymium (Nd) isotopic compositions of Nile sands. Analysis of these compositions can then allow for more certitude in identifying primary glass production sites in the Eastern Mediterranean.

This summer has seen a number of different approaches to sourcing the provenance of ancient and medieval glassware that are changing the field altogether. In a particular study from archaeologists at the University of Nottingham and the University of Science and Technology Beijing, scientists performed an isotopic investigation of sands, plants ashes, and Islamic glasses from Turkey and Syro-Palestine, this time using neodymium and strontium isotopes. The study addresses the provenance of the glass found in a famed 11th century CE shipwreck of a Byzantine merchant vessel at Serçe Limanı, a harbor on the southern coast of Turkey near Rhodes. The authors note they have used isotopic and chemical analysis to locate the origins of the glass found within the submerged Byzantine ship:

For the first time we have been able to provide a more secure provenance for the late 11th century CE Serçe Limani raw glass. It was made from Levantine coastal sand, or an equivalent source of geologically young sand, and has a Sr signature that suggests a production provenance in the Palestinian area, but not in established centres such as Tyre as has been suggested.

The Nottingham study has now established isotopic provenances for 9th- to 12th-century Islamic glass vessel fragments from al-Raqqa, Beirut and Damascus and demonstrated they “probably [coincide] with an area in or near Damascus. Two al-Raqqa vessel glasses with elevated potassium oxide levels and distinctive Nd and Sr signatures may have a central Asian origin.”

These newly published studies exemplify that knowledge of long-distance trade in antiquity and the middle ages is still evolving. Geochemists and archaeologists are now increasingly able to understand, chart, and then map out the isotopic “signatures” of various Mediterranean areas using glass, and in turn, to offer a broader understanding of the expansive trade networks at work in the Roman Empire and along the Silk Road. Who knew that one of the most fragile and luxurious of materials would become so valuable in exposing the bustling economy of the premodern world.


Reader Interactions

Şərhlər

THIS is a pretty extensive article, and explains so much more than I realized!

Mike King’s “The Real History Channel” blog did a fine piece on this also. However, this article, here, has done a superb job of really putting together many of the missing pieces of this little-known chapter in US history.

There needs to be real answers and a real telling of history – if we as a people are to ever find ourselves being able to walk uprightly and with a sense of being, rather than browbeaten into helplessness through ignorance of the truth!

Though I may not fully subscribe to any religions, I do still acknowledge the importance of finding and knowing the truth – as a spiritual strength – and a better communion with God.

Please keep doing the godly work that you are doing!

Professor Tony Martin made this claim —> “Jewish historians who have analyzed the 1830 census have discovered that whereas something like 30-odd percent of the white population may have owned one or more slaves in the South, for Jewish households it was over 70 percent. So according to an analysis of the 1830 census by Jewish historians, Jews were more than twice as likely, on a percentage basis, to own slaves.”

There are two problems here.
–First, the 1830 census did NOT specify slaveholders and their religious affiliation.

–Second, if one says rawly that “75 percent of Jewish households owned slaves, according to the 1830 census”, was the possession of slaves due to the fact of being a Jew or being wealthy? One must delve into the number of Jewish families who were wealthy and owned slaves and who were wealthy and did not own slaves, and compare them to whites in the same two categories.

Winthrop D. Jordan’s article in the Atlantic, “Slavery and the Jews”, stated:

“In order to assess such a claim, one must resort to details. Martin’s purported actuality [the 75% statistic] is wrong on its face if applied to the “white population” of the United States “as a whole,” because in 1830 only a handful of white northerners still owned slaves. Jews were concentrated in the North, and they constituted a very small minority there. Even if the statement is taken as applying only to the states in the American South that had not adopted gradual emancipation laws, it remains badly flawed. A careful and honest footnote in The Secret Relationship reveals that “Jewish scholars” had concluded that Jews in the South lived mostly in towns and cities. Neither this book nor Martin’s explains the significance of this fact. In actuality, slave ownership was much more common in southern urban areas than in the southern countryside. The relatively high proportion of Jewish slaveholding was a function of the concentration of Jews in cities and towns, not of their descent or religion. It is also the case that urban slaveholders of whatever background owned fewer slaves on average than rural slaveholders, including those on large plantations. Thus the proportion of slaveholders has never been an accurate measure of the social or economic importance of slaveholding, unless it is assessed on a broadly regional or state-by-state basis. In this instance, as in so many others, the statistical data do not stand up and cry out their own true significance.”

Junius Rodriguez (The Historical Encyclopedia of World Slavery, Volume 1, ABC-CLIO, 1997) referenced…

“A few Jews even became prominent slave owning planters in the Old South…as successful as these Jewish Southerners were by Southern standards, they represent a very tiny percentage of the 20,000 Jews residing in the antebellum South who could, or would, ever aspire to own a slave. About 5,000 Jews owned one or more slaves – about 1.25 percent of all the slaveowners in the antebellum South…For those Jews who did own slaves, the records demonstrate that they were not significantly different from other masters in their treatments of their bondsmen.”

Historian Bertrand Korn made this conclusion–”Another statistical indication of Jewish ownership of slaves, probably more accurate in terms of proportions than the census returns, are references to slaves in Jewish wills. Over the years, Professor Jacob R. Marcus has assembled at the American Jewish Archives, one hundred and twenty-nine wills of identifiable Southern Jews who died during the period of interest. Of these, 33 refer to the ownership and disposition of slaves. [That would mean 96 did NOT own slaves] This would mean, if it is a reliable index, that perhaps one-fourth of Southern Jewish adults were slave owners. [That would mean three-fourths Southern Jewish adults were NOT slave owners]. It is instructive that this matches the federal figures for the 1860 census, namely, that three-fourths of the white population of the South were not slave owners. Equally important, however, is the fact that only one-seventh of Southern Negroes were domiciled in towns and cities.”

I am African American/Native and I will NEVER condone communism and the killing of a whole population (Holocaust) based on one or two of their wrong doings, for example Margret Sanger’s “The Negro Project”, but we are all human and should be brought to justice for what we do to one another. The fact that I was never taught that Jews owned slaves or were even in the US before the Civil War is sketchy. The fact that some white people like the history of slavery but hate all jews is typical. To be honest, so many are out of touch. The holocaust came after WW1 when Germany had to pay reparations to countries because they caused the war, then the Great Depression was felt in Europe too, so they were weak and desperate. They blamed all the problems on jews, Gypsies, Blacks, gays, the disabled, ect. for the problem. Now some people say “oh the jews were doing this and that”, but I’m sure not everyone was doing bad things especially the children.

They were also behind the Bolshevik revolution in Russia, communism in China, and slavery. Your true oppressors are the ones you can’t criticize.

Since the mid-20th century, the world has only ever heard one side of the most horrific war in human history. During the 75 years that have now passed, only a single narrative of the great conflict has been heard. This over simplistic narrative totally ignores the previous decades of critical history leading up to World War II, ignores vital information from the actual war years, and outright fabricates lie after lie after lie.

We are today living in the world of the victors of that war and without an objective, rational and balanced view of our history, we are doomed to repeat the mistakes. After World War Two, the victors of the war not only went on to write our history books, infiltrate our media and public education but even going so far as to criminalize the mere questioning of the official story’s orthodoxy. *The truth is, that our world today can only be understood through a correct understanding of World War II, the architects of it and the conflicts between Globalism and Nationalism. Between the old-and-new world order. The Traditional and the “Progressive”.*

Day in and day out, has the post-war propaganda been pounded into the minds of three subsequent generations. Every medium of mass indoctrination has been harnessed to the task of training the obedient masses as to what the proper and “acceptable” view of this event should be. Academia, news media, public education, book publishing, TV documentaries, Hollywood films and politicians of every stripe all sing the same song.

For very good reasons, most people don’t trust the mainstream media anymore. You have already heard the official history millions of times.

This new epic documentary gives an overview of how Europe has been shaped in modern history. In it, you will find the secret history, where you will find the real causes of the events. Watch this series and uncover the real root causes of World War II. It will take you on an epic timeline that will transport you back in time and lead you on the journey through the Bolshevik Revolution, the communist attempts to take over Germany hyperinflation during the Weimar Republic, widespread unemployment and misery, Adolf Hitler’s rise to power, World War I & II – all the way to the modern world. It presents the true historical events that lead to this world catastrophe known as the second world war, as well as the aftermath.

Do be forewarned though, your worldview will never be the same.

The atlantic slave trade was caused by the Jewish traders and this can never be denied.

109 nations is not enough, let’s make that a round even 110 across the world.

Yuppers, nobody wants to be called “anti-Semite”.
FYI – Semites are those from the offspring of Noah’s son Shem including Hebrews, Arabs & others from Africa. Not everyone who says they’re a Jew is a Jew. Instead they are a brood of vipers.

You are absolutely spot on. Thankfully a lot of people are now waking up to the Talmudic tyranny.

Since the mid-20th century, the world has only ever heard one side of the most horrific war in human history. During the 75 years that have now passed, only a single narrative of the great conflict has been heard. This over simplistic narrative totally ignores the previous decades of critical history leading up to World War II, ignores vital information from the actual war years, and outright fabricates lie after lie after lie.

We are today living in the world of the victors of that war and without an objective, rational and balanced view of our history, we are doomed to repeat the mistakes. After World War Two, the victors of the war not only went on to write our history books, infiltrate our media and public education but even going so far as to criminalize the mere questioning of the official story’s orthodoxy. *The truth is, that our world today can only be understood through a correct understanding of World War II, the architects of it and the conflicts between Globalism and Nationalism. Between the old-and-new world order. The Traditional and the “Progressive”.*

Day in and day out, has the post-war propaganda been pounded into the minds of three subsequent generations. Every medium of mass indoctrination has been harnessed to the task of training the obedient masses as to what the proper and “acceptable” view of this event should be. Academia, news media, public education, book publishing, TV documentaries, Hollywood films and politicians of every stripe all sing the same song.

For very good reasons, most people don’t trust the mainstream media anymore. You have already heard the official history millions of times.

This new epic documentary gives an overview of how Europe has been shaped in modern history. In it, you will find the secret history, where you will find the real causes of the events. Watch this series and uncover the real root causes of World War II. It will take you on an epic timeline that will transport you back in time and lead you on the journey through the Bolshevik Revolution, the communist attempts to take over Germany hyperinflation during the Weimar Republic, widespread unemployment and misery, Adolf Hitler’s rise to power, World War I & II – all the way to the modern world. It presents the true historical events that lead to this world catastrophe known as the second world war, as well as the aftermath.

Do be forewarned though, your worldview will never be the same.

You might want to study history a bit more. Jews pushed Europe into a war from higher up the chain. Germany was being starved to death by Jewish merchants and Bankers. They declared war on the Germans. Nobody is innocent, but many are behind the curtain. You can’t get out of it anymore, blaming White Christians, or Whites in general. You need to be educated or you’re just jumping through your own version of history and the full issues.

As always, when a skeptical eye turns the way of the Jewish community, the holocaust card gets played as a magick-get-out-of-jail-free card.

Interesting too how we never hear much about the fate of millions of Christians behind the iron curtain under Judeo-Bolshevism. Millions of Christians were killed off before Hitler even came to power. They were still finding bodies decades later. A poster on Breitbart mentioned that he was in Russia in the 1990s when the River Ob eroded its banks, releasing hundreds of frozen, perfectly preserved bodies that floated downstream. That’s just ONE example. Yet we never hear about that. Is it because the same Jewish minority which led Bolshevism now controls our media in the West?

This minority have used their control of the media to cover up their crimes behind the iron curtain, while simultaneously using this media control to endlessly preach the holocaust. Yet the truth is that anyone with an open mind will find a LOT that doesn’t add up about the holocaust story.

> Top Allied leaders Eisenhower, Churchill and De Gaulle never mentioned ‘gas chambers’ or ‘six million Jewish victims’ or an ‘extermination program’ in their entire war memoirs spanning 7,061 pages.
> Nor did Truman in his first SOTU after the war in Feb 1946.
> Nor did Patton, the top US General in Europe after the war.
These top Allied leaders hadn’t heard of the holocaust yet 70 years later it’s somehow the defining event of WWII.

Another example: in 2003 the state of Israel confirmed that 1,092,000 original Jewish survivors were still alive.
This means that MILLIONS survived sixty years earlier in 1945.
But you’re not allowed to ‘notice’ due to ‘Denial Laws’.

There are many other examples, too numerous to list here. Ultimately, there are no mass graves. No mass piles of ash. No photographic evidence.
> The neutral Red Cross performed thousands of inspections of German camps and NEVER mentioned ‘gas chambers’. Their three-volume, 1,600 page report has been totally memory-holed because it doesn’t fit the official view.
> In 1985, the world’s foremost holocaust historian, Dr Raul Hilberg, stated under oath that he couldn’t provide evidence that just one single Jew was [email protected] Under oath!
Holocaust denial laws were rolled out across the West soon after.

There’s an old saying, accuse the other side of that of which you’re guilty. Jewish author Ron Unz wrote an excellent article called ‘Holocaust Denial’ in which he shows that the holocaust story truly took off in popular culture an entire generation after the war, from the late 1960s/early 1970s. Among other things, the holocaust story served to deflect from the horrors of Bolshevism as the iron curtain came down.

The holocaust story also served to deflect from Israeli atrocities in the 1967 war.

Beyond that the holocaust story is the keystone of the postwar order. To quote Douglas Reed, the two victors of WWII were Communism and Zionism.

The ‘holocaust’ story is used to destroy nationalism in the European Christian West, and pave the way for global citizenship as admitted by the UN – ergo one world government.

The ‘holocaust’ is also used to justify Jewish nationalism/Zionism as well as the extortion of billions of dollars from the West to build up the new dirt poor state of Israel.

Well, I have yet too see a Jew who was killed during the Holocaust that was murdered by a blood agent. That’s the chemical the allies claimed was used in the gas chamber, all the photos of both rescued and victims of the Holocaust looked like they where either on the verge of starving to death or did starve to death.

And yeah I agree with you it seems crazy and racists to just point to the Jews and say it’s their fault, but I have been checking and I telling you Henry Ford is absolutely right every single problem America suffers from does have a group of Jews at the center. And at this point in my life I would be more surprised if the Jews had nothing to do with the slave ships.

Only thing is, (((they))) have done so much more than one or two acts of evil.
They killed millions of whites in the Holodomor, and started conflict between Poland and Germany, forcing Germany into war. After the war ended, and Jewish Soviets took over Europe, they raped and murdered more Germans than there were casualties of the war.
The list goes far beyond one or two wrongdoings…
Also, the camps were no different than the ones in America, intended for Japanese citizens, they were actually better than the U.S. camps.
The Holocaust never happened, but it should have.

You are misinformed in many of the points you brought up. There are a great may things you can Google or read about in an actual history book.
The 1st and most important is that the holocaust was during WW2 not WW1.
The actions of the jews in Germany at the end of WW1 caused the collapse of the German economy. In that conflict Germany is reported (by them) to have killed nearly 6million German Jews. A number that is dwarfed and made miniscule by the Russians having killed 20 million Russian Jews.
This cycle of expelling,prosecuting (not persecution), banishing and executions of the jewish people in Europe has happened many times and always for the exact same reasons.

Germans had to pay reparations after WWI not because they started the war but because they lost.
On slavery and Jewish behavior, google Tony Martin , oops, since all this Jewish sponsored censorship has occurred, all Martin videos concerning the Jewish slave trade and his personal harassment by a united Jewish community have been erased. Great videos for educating blacks that Jews are their friend now because its good for Jews and bad for whites. During the age of colonialism Jews were not their friend and Jews used whites to enslave blacks. (behind the curtain)
White racism basically was forced on the white community to ensure blacks and whites would not work together to undermine elite rule. It’s the elites that are behind race hate because during colonialism they wanted their white mercenaries to see blacks and other non-whites as the enemy. Not that world discovery has been done, they are blaming normal whites for being racists a reeligion taught at the point of gun by them to whites

All of my ancestors were 100% anglo-saxon, as far as geneological research shows. My age is 84, and for decades I have read or heard many such things as are in this forum. The masses of convoluted information leave me unconvinced because infallibly separating truth from non-truth is beyond my power. I will not devote my life trying to delve to the truth of who sinned the most. I have been a born-again, Bible-believing Christian since age 22. I did not seek God he sought me! I am a student of the Bible, which declares that all have sinned and come short of the glory of God (Romans 3:23). Our sin is why Jesus was sacrificed. He paid for all our sins — everybody’s! Although God the Holy Spirit convinces each of us of his need to repent and trust almighty God for salvation, most folk (Matthew 7:12-14) do not respond, thus slamming the door to heaven in their own faces. Although God is love and not willing that any perish, he also respects each man’s free will, his right to choose. Salvation is based neither on ethnicity nor good works, but rather on God’s work. His loving efforts draw but never force each of us to him and the salvation and eternal blessings he has prepared. Although those are free, it cost God an incalcuable price to make it available. If you have not done so, “say yes” to the Holy Spirit at a time he is convincing you of your lostness and need to be saved. Do so, and you’ll become a child of God. Spurn his offer, and your destiny is set: Eternal fire (Jude 1:7 Revelation 20:10, 14, 15). He loves all of us, whether Jew or non-Jew, so “say yes.”

Well spoken Reverend. Thank you for your Godly wisdom.

The point of the entire historical record is that if the lies and misinformation are so thick normal people ignore all…..including the truth.
It is true that as a Christian you are not to mind the affairs of the world and follow in the footsteps of Jesus.
But only since the collection and editing by the commission King James appointed.
Up till then the constant appraisal of the state if things was a duty of the Christian as it was through the wants and needs of the people they were to find their work and calling.
The jews do not share our sense of forgiveness, charity or love for our neighbors.
They adhere to the ancient beliefs that an eye for an eye and that it is ok to take land,money,property eslave,and kill those who are in possession of what they need or coveted……..

And what does revelation 2.9 and 3.9 tell us? Their deceptions even had Jesus killed and true to form even today the mossad has the motto “by way of deception thou shall so war! Can we agree it is the devil who employs deception on such a scale?


Videoya baxın: Transatlantik hotelu0026spa 5, Кемер Турция 2021 (BiləR 2022).