Əlavə olaraq

İkinci Dünya müharibəsinin siyasi liderləri

İkinci Dünya müharibəsinin siyasi liderləri

Neville Chamberlain

Uinston Çörçill

Şarl de Qoll

Adolf Hitler

F D Ruzvelt

İosif Stalin

Hideki Tojo

Harry Truman

Josef Tito

List of site sources >>>