Tarix qrafiki

Sosiologiyada nəzəriyyələr

Sosiologiyada nəzəriyyələr

Marksizm

Marksist anlayışlar

Sosioloji nəzəriyyələr

Həqiqət nədir?

Feminizm

Sosial fəaliyyət nəzəriyyəsi

Funksionalizm

Funksionalizmin əsas inancları

Funksionalizmin ifadələri

Funksionalizm anlayışları

Etnometodologiya

Fenomenologiya

List of site sources >>>


Videoya baxın: Ağıllı insanların həyat sirri nədir? (Yanvar 2022).